Nog eventjes geduld!

We kunnen jullie alvast meedelen dat de volgende Jan Primusfeesten zullen plaatsvinden op 26, 27 en 28 juli 2024. Noteer deze data dus alvast in de agenda! 

Ondertussen kan er ingeschreven worden voor de rommelmarkt.

Hartelijk dank aan onze sponsors van 2023!

© JanPrimus vzw | Bezoek ook

of

D
E
E
L

deze website